Privacywet

Hieronder kunt u onze privacywet vinden.

Xaja kraamzorg,  gevestigd aan: De Elzenlaan 14,  1423NC Uithoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.xaja-kraamzorg.nl

Xaja kraamzorg

Elzenlaan 14

1423NC Uithoorn

Tel: 031 0610930774

C.J de Wit is de Functionaris Gegevensbescherming van xaja kraamzorg. Zij is te bereiken via corry@xaja-kraamzorg.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Xaja kraamzorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam

-Geslacht

-Geboortedatum

-Geboorteplaats

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Xaja kraamzorg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

-medische gegevens

-burgerservicenummer(BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken,

xaja kraamzorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-xaja kraamzorg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitsvorming

xaja kraamzorg neemt (wel / niet) op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van xaja kraamzorg) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren we de clientgegevens,

Xaja kraamzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: (Categorie) cliënt medische gegevens  15 jaar. Cliënt financiële gegevens 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Xaja kraamzorg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Xaja kraamzorg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van ruw recht op bezwaart en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Corry@xaja-kraamzorg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MPZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Xaja-kraamzorg zal zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Xaja-kraamzorg.nl wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Xaja kraamzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Corry@xaja-kraamzorg.nl . Xaja kraamzorg heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

-Beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall.

-TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk “https” en het hangslotje in de adresbalk.

 

No Comments

Comments are closed.